Ορθοδοντική

Ορθοδοντική

Τι είναι η ορθοδοντική;

Ορθοδοντική - Dental Excellence
Είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με την ευθυγράμμιση των δοντιών και την εναρμόνισή τους με το υπόλοιπο πρόσωπο. Σκοπός της ορθοδοντικής θεραπείας είναι η διόρθωση της συναρμογής των δοντιών (σύγκλειση) με τελικό στόχο ένα όμορφο χαμόγελο.

Η σωστή σύγκλειση μπορεί να διευκολύνει τη μάσηση και την ομιλία βελτιώνοντας παράλληλα την στοματική υγεία. Επιπλέον ένα ίσιο και αρμονικό χαμόγελο μπορεί να βελτιώσει την εικόνα μας για τον εαυτό μας.
Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να είναι πιο εύκολη σε παιδιά και εφήβους που μεγαλώνουν ακόμα επειδή ο ορθοδοντικός μπορεί να εκμεταλλευτεί τις φυσιολογικές διεργασίες της ανάπτυξης. Ωστόσο, η σωστή σύγκλειση είναι πολύ σημαντική σε κάθε ηλικία. Έτσι, σήμερα ο ορθοδοντικός με τις νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν μπορεί να μετακινήσει τα δόντια στη σωστή τους θέση σε κάθε ηλικία.

Η ορθοδοντική θεραπεία είναι συχνά η λύση για οδοντικά προβλήματα που σέβεται περισσότερο τους οδοντικούς ιστούς καταφέρνοντας να προσφέρει ένα όμορφο χαμόγελο για μία ολόκληρη ζωή διατηρώντας τα φυσικά μας δόντια.

Ορθοδοντικά προβλήματα

Τα ορθοδοντικά προβλήματα κατηγοριοποιούνται με βάση την αιτιολογία τους, σε αυτά που αφορούν μόνο τη θέση των δοντιών στο χώρο (οδοντικά), σε αυτά που εμπλέκεται και το τμήμα της γνάθου που τα στηρίζει (οδοντοφατνιακά) και τέλος σε αυτά που αφορούν και τη θέση των γνάθων στο χώρο (σκελετικά).

Κάθε κατηγορία χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση όποτε και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση όπως και ο χρόνος της θεραπείας είναι απόλυτα εξατομικευμένοι.

Μερικά από τα συνήθη ορθοδοντικά προβλήματα που συναντάμε είναι τα ακόλουθα.

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Ορθοδοντική - Dental Excellence
Τα επάνω δόντια θα πρέπει να κλείνουν μπροστά από τα κάτω. Μία τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στα ούλα των κάτω δοντιών.

Οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση

Ορθοδοντική - Dental Excellence
Όταν η επάνω γνάθος είναι πιο στενή από την κάτω μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στην άρθρωση που ενώνει την κάτω γνάθο με το υπόλοιπο κρανίο ή προβλήματα ασυμμετρίας.

Συνωστισμός

Ορθοδοντική - Dental Excellence
Η έλλειψη χώρου για την σωστή διευθέτηση των δοντιών στο στόμα μπορεί να προκαλέσει αισθητικά προβλήματα αλλά και δυσκολία στον καθημερινό σωστό καθάρισμα των δοντιών.

Βαθιά δήξη / Αυξημένη κάθετη πρόταξη

Ορθοδοντική - Dental Excellence
Είναι η κατάσταση που τα πάνω δόντια καλύπτουν υπερβολικά τα κάτω. Συχνά τα κάτω δόντια τραυματίζουν τα πάνω ούλα.

Μεγάλη οριζόντια πρόταξη

Ορθοδοντική - Dental Excellence
Είναι η απόσταση ανάμεσα στα πάνω και στα κάτω δόντια. Εκτός από αισθητικά προβλήματα αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού των πάνω δοντιών ιδιαίτερα σε μικρότερες ηλικίες. Συχνά συναντάται με εγκλωβισμό του κάτω χείλους πίσω από τα πάνω δόντια.

Ορθοδοντική - Dental Excellence

Ανοιχτή δήξη

Ορθοδοντική - Dental Excellence
Η ανοιχτή δήξη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μάσησης. Μακροχρόνια παρατηρείται φθορά των δοντιών που μπορούν και συγκλίνουν. Είναι συχνό φαινόμενο σε παιδιά που πιπιλάνε τα δάκτυλα τους.

Έγκλειστα δόντια

Ορθοδοντική - Dental Excellence
Τα έγκλειστα δόντια είναι ένα φαινόμενο καθυστερημένης ανατολής των μόνιμων δοντιών στο στόμα. Μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και απώλεια των παρακείμενων δοντιών.

Παραδείγματα σκελετικών δυσαρμονιών

Ορθοδοντική - Dental Excellence

Ανοικτή δήξη

Ορθοδοντική - Dental Excellence

Οπισθογναθισμός

Ορθοδοντική - Dental Excellence

Προγναθισμός

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή και η αιτιολογία τους είναι ποικίλη.

Ορθοδοντικοί μηχανισμοί

Για την διόρθωση ορθοδοντικών προβλημάτων χρησιμοποιείται μία μεγάλη ποικιλία μηχανισμών που εξαρτώνται από το είδος του προβλήματος, την ηλικία και τις απαιτήσεις του ασθενούς.

Υπάρχουν κινητοί και ακίνητοι μηχανισμοί. Στους ακίνητους μηχανισμούς ανήκουν τα ορθοδοντικά άγκιστρα που μπορεί να είναι μεταλλικά, διαφανή ή εσωτερικά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • Ορθοδοντική - Dental Excellence

  Μηχάνημα διεύρυνσης υπερώας

 • Ορθοδοντική - Dental Excellence

  Υπερώια δοκός

 • Ορθοδοντική - Dental Excellence

  Ορθοδοντικά άγκιστρα

 • Ορθοδοντική - Dental Excellence

  Ορθοδοντικά άγκιστρα

 • Ορθοδοντική - Dental Excellence

  Εσωτερικά/γλωσσικά σιδεράκια

 • Ορθοδοντική - Dental Excellence

  Νάρθηκες

Επικοινωνία
210 33 89 980-9
210 33 89 981
Info Desk
Διεύθυνση
Βασ. Σοφίας 123
115 21, Αθήνα
Χάρτης
Ωράριο
Δευτέρα έως
Παρασκευή,
10:30 - 20:30