Μικροβιολογική Δοκιμασία

Μικροβιολογική Δοκιμασία - Dental Excellence

Μικροβιολογική Δοκιμασία

Η σημασία της μικροβιολογικής δοκιμασίας

Παρ' όλο που σήμερα γνωρίζουμε ότι το κυρίαρχο αίτιο για την ανάπτυξη των περιοδοντικών νόσων είναι η ύπαρξη μικροβιακής πλάκας (συνοθήλευμα πολλών μικροβίων διαφορετικών στελεχών που παρουσιάζει οργάνωση και αμυντικούς μηχανισμούς για τα μικρόβια που περιέχει), ξέρουμε και ότι όλοι οι ασθενείς δεν έχουν την ίδια πλάκα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά.
Μικροβιολογική Δοκιμασία - Dental Excellence
Η συνήθης πρακτική σήμερα για την περιοδοντική θεραπεία είναι με την ποσοτική αφαίρεση, όσο το δυνατόν περισσότερης οδοντικής πλάκας. Αυτό που αγνοεί όμως, αυτή η διαδικασία είναι πολλές φορές ένα πολύ μικρό αριθμό εξαιρετικά παθογόνων μικροβιακών στελεχών που παραμένουν στο στόμα μετά το τέλος της θεραπείας, και τα οποία είναι πολλές φορές υπεύθυνα για την γρήγορη επανεμφάνιση της νόσου (επανακάμπτουσα περιοδοντίτιδα, refractory periodontitis).

Όπως είναι φυσικό, για μια ολοκληρωμένη περιοδοντική θεραπεία, ειδικά σε περιπτώσεις βαριάς, επιθετικής ή επίμονης νόσου, είναι απαραίτητη μία μικροβιολογική εξέταση η οποία θα ελέγχει την πιθανή ή όχι παρουσία ισχυρών περιοπαθογόνων μικροβιακών στελεχών στο στόμα, πριν την θεραπεία, ώστε να αναγνωριστεί ο “εχθρός” και να αντιμετωπισθεί με τα κατάλληλα “όπλα”, όσο και μετά το πέρας της θεραπείας για τον έλεγχο της τελικής εξαφάνισης ή όχι των στελεχών αυτών.
Μέχρι τώρα το κόστος της μικροβιακής εξέτασης ήταν δυσβάστακτο και οι εξετάσεις αυτές απαιτούσαν παράλογα πολύ χρόνο για να γίνουν, με αποτέλεσμα να μην είναι πρακτικές.

Στο ιατρείο μας γίνεται όμως, αποκλειστικά στην Ελλάδα, η μικροβιακή αυτή εξέταση γρήγορα και σχετικά οικονομικά χάριν σε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο που βρίσκεται στη Φλωρεντία της Ιταλίας, και έχει αναπτυχθεί από το Excellence Dental Network ®, του οποίου μέλος είναι το ιατρείο μας.

Στόχος της δοκιμασίας είναι η απόκτηση δειγμάτων μικροβίων από τους περιοδοντικούς θυλάκους. Τα δείγματα αυτά στέλνονται στο ειδικό εργαστήριο στην Ιταλία, από το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα παίρνουμε μία απάντηση που περιγράφει το μικροβιακό προφίλ του ασθενή.

Η διαδικασία λήψης των δειγμάτων είναι απόλυτα ανώδυνη και γρήγορη (3'-4'), στόχος της οποίας είναι η ανάκτηση πέντε περίπου δειγμάτων μικροβίων από τα “χειρότερα” (πλέον νοσούντα) σημεία του στόματος. Τα δείγματα αυτά στη συνέχεια αναλύονται σε ειδικό εργαστήριο μοριακής βιολογίας.

Ακολούθως το εργαστήριο παρέχει μια έκθεση που δείχνει την παρουσία των κυριότερων βακτήριων. Τα δεδομένα χωρίζονται σε δύο διαγράμματα, ένα στα αριστερά που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των παθογόνων “κακών” βακτηρίων, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των βακτηρίων που υπάρχουν στο στόμα. Το δεύτερο διάγραμμα δεξιά, δείχνει την κατανομή των βακτηρίων αυτών σε σχέση με την ομάδα επικινδυνότητας τους.
Stacks Image 3324
Ως γνωστόν, τα περιοδοντοπαθογόνα μικρόβια χωρίζονται σε χρωματικές κατηγορίες ανάλογα με την δυνατότητα τους να προκαλούν νόσο. Τα πιο επικίνδυνα ανήκουν στην κόκκινη ομάδα, τα μέσης επικινδυνότητας στην πορτοκαλί ομάδα, και τα μικρόβια που είναι συμβατά με την υγεία στην πράσινη ομάδα.

Σαν γενικός στόχος της θεραπείας αναφέρεται το ποσοστό των παθογόνων μικροβίων να πέσει κάτω από το ποσοστό του 1%, και να εξαφανισθούν, ει δυνατόν, τα μικρόβια των κόκκινων και πορτοκαλί ομάδων.
Επιπλέον, η εξέταση αυτή είναι τόσο εκσυγχρονισμένη που μπορεί να διακρίνει όχι απλά ανάμεσα στα διάφορα μικρόβια αλλά και ανάμεσα στους υπότυπους κάθε στελέχους (μικροβίου). Όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια δεν είναι όλα τα μικρόβια που ανήκουν σε ένα στέλεχος εξ ίσου παθογόνα, αλλά μόνο μερικά τους στελέχη. Η εξέταση αυτή, είναι τόσο προηγμένη, ώστε να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των υπότυπων και να επιλέγεται με αυτόν τον τρόπο η κατάλληλη αγωγή.
Επικοινωνία
210 33 89 980-9
210 33 89 981
Info Desk
Διεύθυνση
Βασ. Σοφίας 123
115 21, Αθήνα
Χάρτης
Ωράριο
Δευτέρα έως
Παρασκευή,
10:30 - 20:30